Lấy pass để xem số điện thoại và ảnh

Lấy pass để xem số điện thoại và ảnh

Bước 1: Vào google.com gõ từ khóa

Bước 2: Click đúng vào kết quả hiển thị như dưới đây:

Bước 3: Kéo từ trên xuống dưới bài viết, sẽ thấy phần như bên dưới. Bấm vào để lấy pass nhập